Aktuální téma: EKONOMICKY & EKOLOGICKY

Jak je již tradicí, tak se první listopadový čtvrtek konala konference INTERIÉRY (tentokrát již 12. ročník), který se letos specializoval na dvě aktuální témata. Byl to mix přednášek zaměřený na ekonomickou stránku podnikání v oboru interiérů a téma ekologie a udržitelnosti.

Stejně jako dva ročníky předchozí se oblíbená akce konala v krásných prostorách přednáškového sálu Rotunda na brněnském výstavišti. I letos byl o přednášky velký zájem a napočítali jsme účast 457 osob, což činí z konference největší vzdělávací a potkávací akci v našem odvětví. Kromě 17 přednášek v hlavním sále se v předsálí konal mini veletrh, který se stává každý rok více a více oblíbený. Zde se prezentovalo 29 firem, které převážně nabízí materiály a ukazují jejich vzorky. Vzájemná interakce mezi designérky a dodavateli je přínosná pro obě dvě skupiny, proto bylo letos na tuto část vyčleněno i více času. A to se vyplatilo. Program byl dodržen téměř na minuty a posluchači stihli jak přednášky, tak stanoviště jednotlivých dodavatelů.

A teď to hlavní – přednášky:
První blok zahájila designérka Veronika Loušová, která se zaměřila na téma rukopisu designéra a jeho vlivu na nové klienty. Na toto téma navázala Jitka Štědroňová. Ta se ve své přednášce věnovala tématu individuální digitálního tisku na rozličné materiály. Třetí blok uzavřela holandská designérka Simone Post – hlavní zahraniční host. Bez ostychu můžeme sdělit, že její přednáška inspirovala každého posluchače.

Druhý blok začal Robert Haas, jenž zacílil na téma tendrů a tipů, jak postupovat při účasti na nich. Poté se ujal slova Richard Sajdl. Ten hovořil o udržitelnosti z pohledu kvality nábytku, jeho trvanlivosti a praktické stránce. Následovala přednáška designérky Gabriely Hámové. Ta se ve svých projektech věnuje mimo jiné využívání původního a historického nábytku. Poté přednášel Pavel Šafařík a otevřel kontroverzní téma kvality a norem vinylových podlahových krytin. Tento blok uzavřel specialista na intuitivní marketing Miloš Toman. Jeho rady, jak se prezentovat jako designér, zaujaly dle reakcí velký počet posluchačů.

Třetí blok odstartovala designérka Dita Staňková s tématem „Každá minuta se počítá“. Pak následovala přednáška Marca Olivieri, který posluchačům ukázal, jak italský výrobce Lube postupuje při výrobě i návrhu kuchyní udržitelným způsobem. Další přednášející Věra Vojtíšková představila zajímavé fólie, které šetří energii při klimatizování vnitřních prostor. Po ní se slova ujala Klára Soukupová a otevřela téma speciálního skla Clearsight a jeho využití v praxi. Předposlední blok uzavřel Marek Pošta, který hovořil o různých pohledech udržitelnosti při výrobě nábytkového kování.

Poslední blok začal přednáškou Jany Pěkné, která měla výstižnou přednášku s tématem „Kdo není váš zákazník“ a doporučení, jak si toho ideálního definovat. Následovala pak prezentace Jana Bureše, jež se zaměřil na osvětlení interiéru a nábytku. Poté dostal slovo architekt Martin Petřík, který ukázal svůj projekt, kde se interiér stal prodejním nástrojem. Poslední přednáška patřila Lubomíru Krupovi, jež ukázal, jak zpracovávají palety při výrobě nábytku.

Letošní konference měla velmi pozitivní náboj a pohodovou atmosféru, za kterou děkujeme všem přednášejícím, vystavovatelům a také posluchačům!

Těšíme se na vás nejpozději za rok!

Za celý tým
Iva Bastlová

Reporty z předešlých ročníků

Report 2022

Report 2021

Report 2020

Report 2019