Sečteno, podtrženo: design je business!

Pravidelně již osmým rokem se začátkem listopadu koná odborná konference INTERIÉRY, která je určena převážně designérům, architektům, výrobcům nábytku a studentům z oboru. Letos se tento event, jedinečný ve svém oboru, konal poprvé na Mendelově univerzitě v Brně – v moderní budově Q.

Během jednoho dne měli posluchači možnost vyposlechnout 23 krátkých a výstižných přednášek, které spojovalo jedno hlavní téma: Design & business. Atraktivnost programu a nové místo konání přilákali na akci ještě více osob. Letošní ročník totiž překonal hranici pět set registrovaných osob. Celkem se akce zúčastnilo 517 lidí, což činí z této akce největší v oboru interiérů v ČR.

Po oficiálním zahájení se ujal slova známý český designér Jaroslav Juřica a hned zpočátku publikum rozesmál, i když jeho téma design za bonboniéru je vážná věc. Následovala přednáška Tomáše Němčíka o finančních zdrojích při podnikání v oboru. U financí zůstal i Petr Novague, který ukazoval na svých projektech vliv na tržby. Jak lze prodávat kuchyně ekologicky ukázal na přednášce Richard Sajdl a první blok uzavřel Jan Šolta se zajímavými technologiemi měření účinnosti vzhledu interiéru.

Druhý blok začal Ivan Cimr a Pavel Steininger, kteří se věnovali možnostem výroby nábytku. Poté následovala přednáška Michala Janků. Ten nás provedl světovými veletrhy s úvahou, kam se vůbec prezentace posouvají. Jaký dekor na nábytku se prodává a proč – na to odpověděla Simona Hynková. Pak se ujal slova Ondřej Valach, který demonstroval efektivnost při tvorbě vizualizací. Velmi poučná byla také prezentace Jana Kramoliše o principech fungujícího designu. Posledním řečníkem bloku byl Milan Vrbík, který publikum zaujal tématem o casch flow v kreativním světě.

Po obědě následovala přednáška Jana Fišera o demolici budovy Transgas navržené ve stylu brutalismu, kde finance a business je více než kulturní památka. Že budovy v tomto stylu mohou žít dál, ukázal na další přednášce Miloš Jurdík, který hovořil o rekonstruovaném showroomu v Belgii. Dále se ujali slova zahraniční hosté z Turecka, kteří hovořili o trendech v matracích. Pak následovalo téma úložných prostor, kterého se ujal Jiří Pivoňka. Tento blok uzavřela Martina Pištěláková, které se publiku svěřila se svými zkušenostmi s propagováním designérské činnosti.

Poslední blok začal úvahou, kdo je v České republice vlastně designér. Tohoto tématu se pravdivě a bez obalu zhostil Jan Opitz. Po něm následovalo téma o fotografování interiérů, což si připravil zkušený fotograf a specialista na interiéry Jiří Ernest. Nové možnosti a vychytávky do kanceláří představil Jan Stuchlík a po něm dostaly slovo Vladislava Zikešová a Barbora Jozová, jež si připravily různé typy na získávání klientů. O novinkách v oblasti koupelen měl přednášku David Pánek, a jak lze redesignovat a proč, hovořil Martin Jirovský. Celý den uzavřelo téma o demokratickém designu, které si připravili pro posluchače Karolína Vránová a Martin Jakubčík.

Tento den (7.11.2019) byl náročný jak pro organizaci, ale také i pro posluchače. Všichni odcházeli plni zážitků a nových informací a odnášeli si i box se vzorky materiálů a nové číslo magazínu Interiéry.

Již nyní plánujeme další ročník s hlavním tématem „doba vizuální, doba virtuální“.

Máte se na co těšit!

Ing. Iva Bastlová, Dis.
designérka a hlavní organizátorka konference