O konferenci

10. ročník konference INTERIÉRY proběhne na podzim roku 2021 a jeho hlavní téma zní #vize #inovace #realizace. V roce 2020 se akce konala kvůli vládním opatřením on-line jako přímý přenos a sledovalo ji více než 800 diváků. V roce 2019 se konference konala na půdě Mendelovy univerzity v Brně a fyzicky se jí zúčastnilo přesně 517 osob z oboru interiérů. Je to tedy největší konference z této oblasti v České republice.

Hlavním cílem je celoživotní vzdělání, propojení praxe a akadeické sféry, získání nových kontaktů, myšlenek a pohledů na věc. Každá přednáška trvá 15-20 minut. Hovoří se stručně, jasně a ke konkrétnímu tématu. Nečekejte tedy dlouhé a teoretické povídání, ale svižně a někdy i vtipně podané informace od profesionálů.

Sborník přednášek je opět součástí magazínu INTERIÉRY.